Loading…

Sprawozdanie z realizacji zadania wspieranego przez Urząd Gminy - 2019

  • gardzien-2019

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego w drodze wsparcia finansowego przez Urząd Gminy w Iławie

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie w dniu 16 maja 2019 roku realizowało zadanie publiczne wspierane częściowo przez Urząd Gminy w Iławie.

Rodzaj zadania publicznego - „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Temat zadania publicznego - „Integracja oraz aktywizacja intelektualna i fizyczna seniorów -piknik połączony z grami i zabawami na świeżym powietrzu”.

Głównym celem w realizacji zadania była poprawa wizerunku osób starszych w społeczeństwie, nawiązywanie kontaktu wśród członków Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku oraz pozostałych osób, które przestały być aktywne zawodowo. Wspólna zabawa miała na celu zmniejszyć izolację społeczną, postępującą przedwcześnie niesprawność, poprawić współpracę w środowisku Seniorów. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie pikniku integracyjnego w Gardzieniu.

Tego dnia pogoda nam nie dopisała – padał deszcz lecz słońce świeciło w naszych sercach. Tańcom nie było końca. W wielu osobach na nowo odrodził się młody duch pełen energii i siły życia. Wspólna zabawa i biesiada zbliżyła do siebie słuchaczy naszego Uniwersytetu.

Odpowiedzialny za realizację zadania:

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Iławie