Loading…

Realizacja zadania publicznego Kultura 2016

kultura 2016 01

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wspieranego finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu Kultury - rok 2016.

Tytuł zadania:

Poznajemy twórców regionu K.I. Gałczyński

     Stowarzyszenie UTW w Iławie realizowało zadanie publiczne wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Tytuł zadania „Poznajemy twórców regionu – K.I. Gałczyński”. W okresie 1.04.2016 – 30.11.2016.

Przygotowanie montażu słowno – muzycznego na podstawie „Kroniki olsztyńskiej” K.I. Gałczyńskiego było podstawą do realizacji zadania publicznego, a zakładane cele zostały osiągnięte.

  • Organizowano spotkania z członkami UTW pokazywaliśmy jak niezależnie od wieku można być aktywnym, uczestniczyć w różnych spotkaniach i pogłębiać wiedzę np. z literatury.
  • Spotkania z różnymi grupami ludzi starszych – Stowarzyszenie” Pokolenia”, ZNP Nauczyciele Emeryci pozwoliło nam na nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń, pokazanie że czytając i słuchając wierszy , a niekoniecznie przy telewizorze można atrakcyjnie spędzić wolny czas.
  • Organizowane spotkania przez grupę „Żywe słowo” przyczyniło się do poprawy wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa stworzenie nowej tradycji ważnej dla seniorów (można występować publicznie, recytować, czytać, mówić)
  • Przeprowadzone warsztaty nauczyły członków grupy „Żywe słowo” poprawnej dykcji, ćwiczenia pamięci, umiejętności recytatorskich.
  • Pogłębione umiejętności recytatorskich pozwoliły nam na spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół im Konstytucji 3 Maja w Iławie i z Gimnazjum Samorządowego Nr 1 w Iławie a jednocześnie przyczyniły do dalszej szerszej współpracy.
  • Na wszystkich spotkaniach przedstawiany był montaż słowno - muzyczny pod tytułem „Poznajemy twórców regionu” na podstawie „Kroniki olsztyńskiej” K.I. Gałczyńskiego.
  • Zorganizowana wizyta studyjna do Leśniczówki Pranie dla członków Uniwersytetu i grupy „Żywe słowo”, była wspaniałą przygodą pogłębiona została wiedza o K.I. Gałczyńskim, program był bardzo bogaty i zrealizowany w całości.

 

Zadanie było realizowane przez:

Zarząd Stowarzyszenia UTW grupy „Żywe słowo”

Odpowiedzialna za realizację zadania Urszula Ziemińska

 

  • kultura_2016-02