Loading…

Ogłoszenia o wyjazdach na spektakle

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU w Iławie

informuje osoby które wpłaciły na planowane wyjazdy do:

1. Teatru Muzycznego w Gdyni

- Musical „HAIRSPRAY” będą mogły zrealizować swój plan w miesiącu październiku 2020 r.
(10 października 2020 roku - sobota. Rozpoczęcie spektaklu o godz. 15.00);

2. Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie

- Koncert „10 Tenorów” realizacja planu
(17 listopada 2020 roku - wtorek. Rozpoczęcie koncertu o godz.19.00).

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w imprezach w terminie do 25 lipca 2020 roku.

Kontakt -  p. Urszula Ziemińska.

tel. 603 320 718.

Zarząd