Loading…

Prezentacje kulturalne - zadanie publiczne

Prezentacje kulturalne - organizacja spotkań o zasięgu powiatowym, mających na celu promocję twórczości kulturalnej

Przedstawienie słowno-muzyczne pt.:

I - Śmiechoterapia – w wykonaniu sekcja żywego słowa

II - W cygańskim rytmie - w wykonaniu teatru Arlekin

prężnie działających przy Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku w Iławie.

Przedstawienie realizowane było w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez powiat iławski pt. „Prezentacje kulturalne - organizacja spotkań o zasięgu powiatowym, mających na celu promocję twórczości kulturalnej”. Członkowie sekcji dedykowali przedstawienie:

  • 12 września 2019 roku - dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Iławie;
  • 9 października 2019 roku – dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Kultury oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie;
  • 16 października 2019 roku – dla Klubu Seniora w Nowej Wsi.

Wykonawcy zostali nagrodzeni licznymi brawami. Nie zabrakło również tańców na scenie jak i na widowni oraz śpiewania znanych piosenek.

  • DPS Iława - 1DPS Iława - 1
  • DPS Iława - 2DPS Iława - 2

  • MOK Lubawa - 1MOK Lubawa - 1
  • MOK Lubawa - 2MOK Lubawa - 2

Zarząd Stowarzyszenia