Loading…

Sprawozdanie finansowe SUTW w Iławie za rok 2016

sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Przychody I + II +III 70 682,85 zł
I Przychody /zysk roku ubiegłego / 7 883,71 zł
II Przychody statutowe ( 1+2+3 ) : 62 799,14 zł
1. Składki statutowe : 17 365,00 zł
- wpisowe :
-składki semestralne i wpisowe 17 365,00 zł
- wpłaty członków wspierających :
2. Dotacje : 18 711,89 zł
- wpłaty z 1% pod. dochod. od osób fizycznych : 3 448,60 zł
- Gmina Iława : 1 000,00 zł
- Miasto Iława : 5 000,00 zł
- Powiat iławski : 2 000,00 zł
- Województwo warmińsko-mazurskie : 7 263,29 zł
3. Wpłaty członków Stowarzyszenia : 26 722,25 zł
- nauka języków obcych : 5 050,00 zł
- korzystanie z basenu i nauka pływania : 2 350,00 zł
- ćwiczenia rehabilitacyjne 1 245,00 zł
- wpłaty teatru Arlekin 610,00 zł
- wpłaty żywego słowa 500,00 zł
- chór uniwersytecki : 945,00 zł
- imprezy organizowane przez Stowarzyszenie : 16 022,25 zł
- kulturalne : 8 300,00 zł
- rozrywkowe i rekreacyjne : 7 722,25 zł
III Pozostałe przychody :
B. Koszty ogółem (1+2): 60 897,21 zł
1. Koszty statutowe : 56 836,77 zł
- wykłady : 392,92 zł
- nauka języków obcych : 5 050,00 zł
- korzystanie z basenu i nauka pływania : 2 400,00 zł
- chór uniwersytecki 452,10 zł
- teatru i żywego slowa 195,11 zł
- ćwiczenia rehabilitacyjne 1 245,00 zł
- imprezy kulturalne : 10 245,00 zł
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne : 14 017,25 zł
- zajęcia komputerowe 410,00 zł
- wyd. proj ." Spotkanie teatru i żywego słowa z mieszkańcami Gminy 1 000,00 zł
- poznajemy twórczośc regionu K. I. Gałczyński 4 000,00 zł
- środki UTW 500,00 zł
- seniorzy UTW czytają poezję 2 002,71 zł
-dotacja ICK na działalność w zakresie:
muzyki chór dotacja 1 513,34 zł
-środki UTW 890,00 zł
- teatru i żywego słowa " -dotacja 1 750,00 zł
- srodki UTW 330,00 zł
- rękodzieła artystycznego -dotacja 599,50 zł
- nagroda dla teatru Arlekin 1 149,64 zł
- wpłata srodki UTW 100,00 zł
- dofinansowanie zakupu biletów na spektakle 1 135,00 zł
- Iławski przegląd chórów 3 265,54 zł
- śr własne UTW 1 259,84 zł
- zajecie egzekucyjne rachunku i odsetki 2 933,82 zł
2. Koszty administracyjne : 4 060,44 zł
- koszty biurowe, inne organizacyjne 583,44 zł
- prowadzenie księgowości : 3 460,00 zł
- pełnomocnictwo 17,00 zł
C. Wynik finansowy (A-B) : 9 785,64 zł

Sporządziła: Irena Sokołowska - skarbnik SU III W