Loading…

Poznajemy twórców regionu – K. I. Gałczyński

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 listopada 2016r. będzie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie publiczne - wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Poznajemy twórców regionu – K. I. Gałczyński

W programie przewidziane są:

1. Sześć warsztatów z zakresu interpretacji utworów dla członków sekcji „Żywe słowo” w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec.

2. W dniu 9.06.2016r. spotkanie w kinoteatrze w Iławie ze słuchaczami UTW i społecznością lokalną – przedstawimy program słowno–muzyczny na podstawie „Kroniki olsztyńskiej" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

3. W dniu 28.06.2016r. wycieczka dla członków sekcji „Żywe słowo” i dla słuchaczy UTW do Muzeum Gałczyńskiego - Leśniczówka Pranie z bogatym programem artystycznym i przyrodniczym.

4. Trzy spotkania z młodzieżą i innymi grupami społeczności lokalnej cel czytanie poezji, przygotowanego scenariusza: „Poznajemy twórców regionu – K.I. Gałczyński” w miesiącach – październik, listopad.

Zarząd