Loading…

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2015

sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

Uniwersytet III Wieku w Iławie za okres

od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

 Przychody I + II +III 66 680,68 zł
 I Przychody   /zysk roku ubiegłego / 6 953,26 zł
 II Przychody statutowe ( 1+2+3 ): 59 726,90 zł
     1. Składki statutowe: 16 375,00 zł
         - wpisowe :
         - składki semestralne i wpisowe : 16 375,00 zł
         - wpłaty członków wspierających :                             
     2. Dotacje : 14 021,90 zł
         - wpłaty z 1% pod. dochod. od osób fizycznych :        3 521,90 zł
         - Gmina Iława :                                                           
         - Miasto Iława : 5 000,00 zł
         - Powiat iławski : 3 000,00 zł
         - Województwo warmińsko-mazurskie : 2 500,00 zł
     3. Wpłaty członków Stowarzyszenia : 29 330,00 zł
         - nauka języków obcych : 4 600,00 zł
         - korzystanie z basenu i nauka pływania : 3 780,00 zł
         - korzystanie z siłowni i groty solnej : 562,00 zł
         - wpłaty teatru Arlekin : 200,00 zł
         - chór uniwersytecki : 1 185,00 zł
         - imprezy organizowane przez Stowarzyszenie : 19 003,00 zł
                 - kulturalne : 10 406,00 zł
                 - rozrywkowe i rekreacyjne : 8 597,00 zł
 III Pozostałe przychody : - odsetki bankowe 0,52 zł
 B. Koszty ogółem (1+2): 58 796,97 zł
 1. Koszty statutowe : 53 663,06 zł
     - wykłady : 295,00 zł
     - nauka języków obcych : 4 936,00 zł
     - korzystanie z basenu i nauka pływania : 3 780,00 zł
     - imprezy kulturalne : 13 436,00 zł
     - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne : 14 551,39 zł
     - sekcja wolontariatu : 147,00 zł
     - zajęcia komputerowe : 400,00 zł
     - wyd. proj . "Seniorze ciesz się życiem" : 5 077,10 zł
     - dotacja ICK na działalność w zakresie:  
       - muzyki - chór : 4 673,96 zł
       - teatru i "żywego słowa" :   2 436,80 zł
       - rękodzieła artystycznego : 571,66 zł
       - nagroda dla teatru Arlekin : 350,00 zł
       - Iławski przegląd chórów : 3 008,15 zł
 2. Koszty administracyjne : 5 133,91 zł
     - koszty biurowe, inne organizacyjne : 1 253,58 zł
     - prowadzenie księgowości : 3 674,33 zł
     - prowadzenie rachunku bankowego : 206,00 zł
   C. Wynik finansowy (A-B) : 7 883,71 zł

 

Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek