Loading…

Wieczór jesienny na Warmii

I N F O R M A C J A

     Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy, że w dniu 6 września 2017 roku o godz. 11.00 (środa) w sali konferencyjnej Portu Śródlądowego w Iławie przy ulicy Karola Chodkiewicza 5 odbędzie się spotkanie, zorganizowane przez Zarząd UTW i sekcję „Żywe słowo”, związane z realizacją zadania wspieranego finansowo przez Zarząd Powiatu w Iławie.

Tytuł zadania:

Organizacja spotkań pod hasłem:

Czytajmy poezję

Zapraszamy na inscenizację poezji Marii Zientary – Malewskiej wg scenariusza pt. Wieczór jesienny na Warmii.

 

Zarząd Stowarzyszenia i sekcja Żywe Słowo