Loading…

Zarząd Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, w dniu 15 marca 2018 roku, został powołany Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 • Ryszard Ławrynowicz - Prezes
  tel. 607 210 900
 • Elżbieta Dzierzęcka - Wiceprezes
  tel. 603 092 627
 • Danuta Telej - Sekretarz
  tel. 607 731 550
 • Grażyna Lessman - Skarbnik
  tel. 693 310 585
 • Elżbieta Kowalczyk - Członek Zarządu
  tel. 509 318 055