Loading…

Zarząd Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, w dniu 24 marca 2022 roku, został powołany Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 • Lech Wróbel - Prezes
  tel. 501 636 963
 • Aleksandra Jabłońska - Wiceprezes
  tel. 500 119 285
 • Zdzisława Marchlewska - Sekretarz
  tel. 608 213 418
 • Marianna Kępka - Skarbnik
  tel. 692 621 757
 • Andrzej Sufranek - Członek Zarządu
  tel. 604 401 688