Loading…

Integracja i aktywizacja seniorów w Gardzieniu

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego w drodze wsparcia finansowego przez Urząd Gminy w Iławie

  • Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • Temat zadania publicznego: Integracja oraz aktywizacja intelektualna i fizyczna seniorów - piknik połączony z grami i zabawami na świeżym powietrzu;
  • Termin realizacji zadania: 24 maja 2018 roku;
  • Odpowiedzialny za realizację zadania: Zarząd Stowarzyszenia UTW w Iławie.

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie dnia 24 maja 2018 roku realizowało zadanie publiczne wspierane częściowo przez Urząd Gminy w Iławie.

Głównym celem w realizacji zadania była poprawa wizerunku osoby starszej w społeczeństwie, nawiązywanie kontaktu wśród członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku oraz pozostałych osób, które przestały być aktywne zawodowo. Wspólna zabawa miała na celu zmniejszyć izolację społeczną, postępującą przedwcześnie niesprawność, poprawić współpracę w środowisku Seniorów. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie pikniku integracyjnego w Gardzieniu. Pogoda nam dopisała. Tego pogodnego dnia słońce zaświeciło również w sercach wszystkich uczestników. W wielu osobach na nowo odrodził się młody duch pełen energii i siły życia. Wspólna zabawa i biesiada zbliżyła do siebie słuchaczy naszego Uniwersytetu.

 

  • piknik_gardzien_2018

Zarząd Stowarzyszenia