Loading…

Plan wykładów: kwiecień 2016

wyklady

data Wyszczególnienie –temat
Wykładowca
07.04.2016

Nie tylko Kargul i Pawlak

- literatura i film wobec problematyki Ziem Odzyskanych

dr hab. Joanna Szydłowska

- UWM Olsztyn

 

14.04.2016          Bioróżnorodność pól i łąk

p. Alicja Rodziewicz

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

21.04.2016

 

Niezwykła kobieta z niezwykłego dworu ...

- Maria z Popławskich-Karpowiczowa z Czombrowa

prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz

- UWM Olsztyn

28.04.2016

 

spotkanie plenerowe na „łosiu”- leśniczówka Karaś

godzina 12-a – sposób dojazdu będzie podany

 -