Loading…

Zaproszenie na Dzień Kobiet

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku

w dniu 8 marca 2019 roku (piątek)

o godzinie 14.00

zaprasza Słuchaczy UTW

na Dzień Kobiet

do restauracji Stary Tartak.

Koszt od osoby 40,00 zł (+ 30,00 zł. dopłata z UTW).

Wpłaty przyjmują Panie: Danuta Telej i Elżbieta Kowalczyk do dnia 28 lutego 2019r.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają opłaty semestralnej pokrywają 100 % kosztów.

Zarząd Stowarzyszenia UTW