Loading…

Ogłoszenie o naborze do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie w roku 2021/2022

    

Osoba ubiegająca się o wstąpienie do naszego Stowarzyszenia powinna:

Pobrać z naszej strony internetowej lub siedziby naszej uczelni, Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie (deklaracje znajdować się będą w holu uczelni).

  1. Wypełnić i podpisać czytelnie Deklarację.
  2. Wpłacić na nasz rachunek bankowy (w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko):
  • wpisowe w wysokości 50,00 zł;
  • opłatę semestralną w wysokości 35,00 zł;
  • razem: 85,00 zł.

     3. Złożyć Deklarację w Zarządzie Stowarzyszenia w dniu 04 października 2021 roku. Zarząd w tym dniu będzie dyżurował w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Iławie, od godz. 1500 do 1540.

      4. Osoba ubiegająca się o wstąpienie do naszego Stowarzyszenia powinna mieć ukończone 55 lat i zamieszkiwać na terenie powiatu iławskiego.

Rachunek bankowy Stowarzyszenia:

BGŻ Iława – 94 2030 0045 1110 0000 0234 0090

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pobierz Kartę zgłoszenia do Stowarzyszenia UTW w Iławie (doc)

Z a p r a s z a m y

1.    Złożyć Deklarację w Zarządzie Stowarzyszenia w dniu 04 października 2021 roku.

       Zarząd w tym dniu będzie dyżurował w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w    

       Iławie, od godz. 1500 do 1540.