Loading…

Seniorzy powiatu iławskiego czytają poezję

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1.04.2016r. do 30.11.2016r. będzie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie publiczne - wspierane finansowo przez Zarząd Powiatu Iławskiego.

Seniorzy powiatu iławskiego czytają poezję

W programie przewidziane jest:

1. Zorganizowanie dla członków sekcji „Żywe słowo”

  • 3 warsztatów z zakresu przygotowania, interpretacji utworów;
  • 2 warsztatów z zakresu wymowy na scenie.

2. Zorganizowanie spotkań:

Seniorzy czytają poezję, na które zapraszamy dorosłych i dzieci.

Czytać będziemy scenariusze: „Pamiętajcie o ogrodach” i „Poznajemy twórców regionu” w oparciu o Kroniki Olsztyńskie K. I. Gałczyńskiego

  1. w Porcie Śródlądowym w Iławie w miesiącu czerwcu i wrześniu;
  2. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w miesiącu październiku;
  3. w Ośrodku Kultury w Lubawie w miesiącu wrześniu lub październiku;
  4. w Bibliotece w Kisielicach w miesiącu listopadzie.

Zarząd