Loading…

Plan pracy SUTW - grudzień 2018

wyklady

 Data

 

Wyszczególnienie – temat

 

Wykładowca

6 grudnia 2018 r.
godz. 16.00

 Instytucjonalne formy pomocy osobom wymagającym całodobowej opieki.

 Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Iławie
Marek Kaucz

13 grudnia 2018 r.
godz. 16.00

 Rozwijaj się póki sił i czasu.

Pani Jolanta Szwalbe

20 grudnia 2018 r.
godz. 13.00

 Spotkanie wigilijne.

restauracja

27 grudnia 2018 r.

 wolne

-