Loading…

Plan pracy SU III W w Iławie na m-c marzec 2022 r.

wyklady

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie,

informuje słuchaczy Stowarzyszenia, iż od 13.01.2022 roku czwartkowe wykłady odbywać się będą w Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica przy ul. Kościuszki 18 w Iławie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 zaleca się przestrzeganie reżimu sanitarnego.

W holu szkoły przed rozpoczęciem wykładu dyżurować będą osoby wydające słuchaczom do podpisu oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19.

Zapraszamy na wykłady, do Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica

Plan pracy SU III W w Iławie na m-c marzec 2022 r.
Termin Temat Prowadzący

3 marzec godz. 16:00

Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre (cz. 2).

 Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Katedra Nauk o Polityce i

Nauk o Bezpieczeństwie

Dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski

10 marzec godz. 16:00

Składniki żywności a odporność organizmu.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

Dr inż. Beata Paszczyk

Dr inż. Elżbieta Tonska

17 marzec godz. 16:00

Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik

24 marzec godz. 16:00

Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

Zarząd

31 marzec godz. 16:00

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze -  uprawa i pielęgnacja

Uniwersytet Warminsko Mazurski

Katedra Architektury Krajobrazu

Dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska

       Zarząd SU III W