Loading…

Ogłoszenie o naborze do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie w roku 2018/2019

    

Osoba ubiegająca się o wstąpienie do naszego Stowarzyszenia powinna:

  1. Pobrać z naszej strony internetowej lub od Prezesa albo Sekretarza Zarządu, Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie.
  2. Wypełnić i podpisać czytelnie Deklarację.
  3. Wpłacić na nasz rachunek bankowy (widnieje na stronie) lub Skarbnikowi:
  • wpisowe w wysokości 35,00 zł;
  • opłatę semestralną w wysokości 35,00 zł;
  • razem: 70,00 zł.

   4. Złożyć Deklarację w Zarządzie Stowarzyszenia w dniu 4 października 2018 roku.

   Zarząd w tym dniu będzie dyżurował w holu Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 18.

Rachunek bankowy Stowarzyszenia:

BGŻ Iława – 94 2030 0045 1110 0000 0234 0090

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pobierz Kartę zgłoszenia do Stowarzyszenia UTW w Iławie (pdf)

Z a p r a s z a m y