Loading…

Plan pracy SUTW - styczeń 2018

wyklady

Data Wyszczególnienie – temat Wykładowca

 04.01.2018
 godz. 16.00

Aula SWPW

 Jak zachować się w różnych sytuacjach  krytycznych?

Zbigniew Grzegorczyk

 11.01.2018
 godz. 16.00

Aula SWPW

 Debata o bezpieczeństwie ludzi  starszych w Iławie

Komenda Powiatowa Policji w Iławie

 18.01.2018
 godz. 16.00

Aula SWPW

 Leczymy się ziołami

Ewa Michalewska

25.01.2018

 Wolne

-