Loading…

Plan pracy SUTW - październik 2018

wyklady

 

Data

 

Wyszczególnienie – temat

 

Wykładowca

4 października 2018 r.
godz. 16.00

 Inauguracja roku akademickiego.
 Wykład pt. "Uczeń zdolny
 w wybranych systemach
 oświatowych Europy".

doc.dr Andrzej Gałkowski
Dziekan Wydziału Pedagogicznego
 SWPW w Płocku
- Filia w Iławie

11 października 2018 r.
godz. 16.00

 Zasady bezpieczeństwa
 przeciwpożarowego w budynkach.

Przedstawiciel
Państwowej Straży Pożarnej

18 października 2018 r.
godz. 9.00

Olsztyn

  Wykład w Olsztynie.

 Wyjazd na konferencję podsumującą
 działania w ramach realizacji
 projektu „Uniwersytet Warmińsko-
 Mazurski w Olsztynie otwiera bramę
 wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego
 Wieku”.
 Wykład pt.: Fakty i mity medycyny
 prewencyjnej.

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Stompór

25 października 2018 r.
godz. 16.00

 Problemy wieku dojrzałego

Psycholog
Halina Nowotko