Loading…

Plan pracy SUTW - marzec 2020

wyklady

 

 Data

Wyszczególnienie – temat

Wykładowca

5 marca 2020 r.
godz. 15.00

 Uroczyste spotkanie z okazji
 Dnia Kobiet

 Karczma Łabędż

Zarząd SUTW

12 marca 2020 r.
godz. 16.00

 Pełnienie ważnych ról spolecznych na róznych etapach życia człowieka.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie

Psycholog
Małgorzata Nierzwicka

19 marca 2020 r.
godz. 16.00

 Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia  za 2019 rok.

Zarząd SUTW

26 marca 2020 r.

godz. 16.00

 Wielkie rocznice naszych ziem

 "Osadnictwo pruskie i lokacja Iławy"

Prezes Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej

Henryk Plis