Loading…

Spotkania Teatru Arlekin i Żywego Słowa z mieszkańcami Gminy

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu że w okresie od 1.04.2016r. do 31.10.2016r. będzie realizowane zadanie publiczne – wspierane finansowo przez Urząd Gminy w Iławie.

Spotkania Teatru Arlekin i Żywego Słowa przy UTW z mieszkańcami Gminy

W programie przewidziano:

  1. W uzgodnieniu z GOK w Lasecznie dwa wyjazdy Teatru „Arlekin” w miesiącach kwiecień lub maj i wrzesień lub październik 2016r.
  2. W uzgodnieniu z GOK w Lasecznie dwa wyjazdy „Żywego słowa” w miesiącach kwiecień lub maj i wrzesień lub październik 2016r.
  3. Wyjazd do teatru lub filharmonii (transport) - miesiąc maj lub czerwiec 2016r.

Zarząd