Loading…

Informacja o opłacie semestralnej

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU W IŁAWIE informuje,

że wpłatę semestralną w kwocie 35,00 zł. należy wpłacać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, 14-200 Iława, ul. Kościuszki 18

nr konta 94 2030 0045 1110 0000 0234 0090

w tytule wpłat wpisując: opłata za I semestr 2020/2021 r. oraz podając imię i nazwisko wpłacającego.

Wpłaty należy dokonać do 31 października 2020 roku.

Zarząd UTW