Loading…

Czytajmy poezję w 2017 roku

I N F O R M A C J A

     Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku będzie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie publiczne - wspierane finansowo przez Zarząd Powiatu Iławskiego, pt.

Organizacja spotkań pod hasłem:

Czytajmy poezję

W programie przewidziane jest:

1. Zlecenie opracowania scenariusza dla członków sekcji Żywe słowo pt. Wieczór jesienny na Warmii - poezja Marii Zientary – Malewskiej

2. Zlecenie opracowania podkładu muzycznego dla w/w scenariusza.

3. Zorganizowanie dla członków sekcji Żywe słowo - 3 warsztatów z zakresu przygotowania i inscenizacji poezji Marii Zientary – Malewskiej, według scenariusza, pt. Wieczór jesienny na Warmii.

4. Zorganizowanie 4 spotkań pod hasłem: Czytajmy poezję, na które zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

Czytać będziemy przygotowany scenariusz: Wieczór jesienny na Warmii – poezja Marii Zientary - Malewskiej

  1. w Porcie Śródlądowym w Iławie w miesiącu wrześniu;
  2. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w miesiącu wrześniu lub październiku;
  3. w bibliotece w Kisielicach w miesiącu wrześniu lub październiku;
  4. dla słuchaczy UTW w Iławie w miesiącu listopadzie.

Przy realizacji zadania czynny udział będą brały wolontariuszki – członkinie sekcji Żywe słowo.

Zarząd Stowarzyszenia