Loading…

Plan pracy SUTW listopad/grudzień 2016

wyklady

data Wyszczególnienie –temat
Wykładowca

 03.11.2016

 g. 16.00

Nie tylko Kargul i Pawlak.
Literatura i film wobec problematyki Ziem Odzyskanych.

dr.hab. Joannna Szydłowska
UWM w Olsztynie

 10.11.2016

 godz. 16.00

Przeciwdziałanie stresowi pani Halina Nowotka

 17.11.2016

 godz. 16.00

Poznaj glebę i jej rekreacyjne oraz użytkowe funkce na działce.

Możliwość wykorzystania traw ozdobnych i gazonowych.

dr.hab. Jan Pawluczuk
dr.inż. Jacek Alberski
UWM w Olsztynie

 27.11.2016

 godz. 16.00

Prusowie wobec chrystianizacji.

dr Seweryn Szczepański

 01.12.2016

 godz. 16.00

Savoir-vivre - sztuka makijażu

pani Ewa Sawicka-Kostkowska

 08.12.2016

 godz. 16.00

Czy Heronim Morsztyn plótł banialuki?
O niezwykłym "ptasim radiu".

dr.hab. Iwona Maciejewska
UWM w Olsztynie

15.12.2016

 godz. 13.00

Spotkanie opłatkowe w Starym Tartaku

Zarząd SUTW