Loading…

Wigilia 2018

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku

w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek)

o godzinie 13.00

zaprasza Słuchaczy na uroczystą Wigilię

do restauracji Stary Tartak.

Koszt od osoby 40,00 zł (+ 30,00 zł. dopłata z UTW).

Wpłaty przyjmuje Pani Danuta Telej w dniach 6 i 13 grudnia 2018 roku.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają opłaty semestralnej pokrywają 100 % kosztów.

Zarząd UTW