Loading…

Natura na pokolenia

logo natura

W dniach 9-10 października 2018 roku w Pieńkach koło Warszawy odbyło się

SEMINARIUM INAUGURACYJNE

projektu pt.

Natura na pokolenia,

w którym nasze Stowarzyszenie bierze udział.

Natura na pokolenia to:

międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Cel projektu:

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 r. – kwiecień 2020 r.

W dniu 9 października 2018 roku odbył się wykład inauguracyjny pt:

Znaczenie zachowania walorów przyrody i bogactwa gatunków i krajobrazów w życiu człowieka,

który wygłosiła dr Anna Kalinowska - UCBS Uniwersytet Warszawski.

Po wykładzie odbyły się warsztaty pod nazwą: wartości usług ekosystemowych, partycypacja społeczna w ochronie środowiska.

Następnego dnia delegacja nasza uczestniczyła w prelekcji z dyskusją: „Natura na pokolenia” – budowanie i kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego, postaw szacunku dla przyrody i poczucia współistnienia w lokalnym środowisku społeczno-przyrodniczym dr Bożeny Kornatowskiej z Instytutu Ochrony Środowiska IOŚ.

Dalsze etapy projektu będą systematycznie realizowane zgodnie z zawartą umową.

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Iławie

 

  • las