Loading…

Seniorzy z Iławy i okolic!

    Nasze społeczeństwo starzeje się, dlatego niezwykle ważnym jest zapewnienie osobom starszym godziwej i satysfakcjonującej starości. Chcesz być nadal aktywny po przejściu na emeryturę? Zapewni Ci to Uniwersytet III Wieku. Jego słuchacze mają możliwość aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Poprzez ustawiczne kształcenie wprowadzani są w nowy, ciekawy a zarazem pełen wyzwań okres jesieni życia. Uzyskana wiedza, nowe kwalifikacje i umiejętności pozwalają naszym słuchaczom śmielej poruszać się w silnie zinformatyzowanym, rozwijającym się świecie, brać czynny udział w życiu społecznym, budować swój autorytet wśród wnuków i rodziny, w gronie Przyjaciół.

Serdecznie zapraszamy do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie. Wykłady odbywają się w każdy czwartek o godzinie 16-ej w auli Szkoły Wyższej im. Włodokowica przy ul. Kościuszki 18.

W zależności od własnych upodobań można uczestniczyć w następujących grupach tematycznych:

  • nauka języków obcych
  • informatyka i obsługa komputera
  • ćwiczenia rehabilitacyjne na basenie
  • gimnastyka rehabilitacyjna i „nordic walking”
  • sekcja czytelnicza i „żywego słowa”
  • chór VIVAT
  • grupa teatralna ARLEKIN
  • sekcja brydżowa.

Ponadto często organizujemy wyjazdy do teatrów i filharmonii, a przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazdy turystyczno-rekreacyjne w kraju i za granicą.

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie

Z a p r a s z a m y