Loading…

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

I N F O R M A C J A

W dniu 3 października 2019 r. Słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie po raz 14-ty spotkali się na inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

Uroczystość inauguracji odbyła się w siedzibie Szkoły Wyższej im Pawła Włodkowica Filia w Iławie przy ul. Kościuszki 18. Wzięła w niej udział rekordowa ilość 183 słuchaczy.

Obecni byli również zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe powiatu iławskiego – Wicestarosta Marek Polański, miasta Iławy – Burmistrz Dawid Kopaczewski oraz gminy Iława – Wójt Krzysztof Harmaciński.To właśnie dzięki nim nasz Uniwersytet powstał, ciągle się rozwija oraz zdobywa dodatkowe środki na swoją działalność.

Wykład inauguracyjny „Geneza państwa w myśli polityczno-prawnej” wygłosił dr Marcin Kazimierczuk z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Inaugurację uświetnił występ naszego chóru VIVAT prowadzonego przez Alicję Szymańską przy akompaniamencie Wojciecha Szymańskiego oraz występ młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie.

Uroczystość inauguracji nagrywała Telewizja Regionalna TVP3 Olsztyn.

Zarząd Stowarzyszenia

  • inauguracja_01