Loading…

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wspieranego przez Urząd Gminy

gmina 2016 01

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wspieranego finansowo przez Urząd Gminy z zakresu - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania:

Spotkania Teatru „Arlekin” i Żywego słowa” przy UTW z mieszkańcami Gminy Iława

Termin realizacji: 1.04.2016 do 31.10.2016

Zakładanym celem w realizacji zadania były spotkania które miały rozpropagować wśród społeczności czytanie i słuchanie poezji, oglądanie sztuk teatralnych na żywo.

2 spotkania grupy „Żywego słowa” z mieszkańcami wsi Tynwałd i Ławice.

Grupa liczy 14 osób. W czasie spotkania było około 40 osób w Tynwałdzie i 30 osób w Ławicach spotkania zgodnie z planem: maj i wrzesień.

2 spotkania grupy teatralnej „Arlekin” z dziećmi w Szkole Podstawowej w Lasecznie i mieszkańcami wsi Tynwałd. Grupa teatralna liczy 10 osób. Obecnych na spotkaniach po około 30 osób.

Wyjazd do Filharmonii Warmińskiej w Olsztynie - pojechały 22 osoby.

Na wszystkich spotkaniach byliśmy bardzo życzliwie przyjmowali przez społeczność lokalną.

Zadanie było realizowane przez

Zarząd Stowarzyszenia UTW: Grupę „Żywe słowo”, Grupę teatralną „Arlekin”

Odpowiedzialna za realizację zadania: Urszula Ziemińska

 

  • gmina_2016-02