Loading…

Rekrutacja 2022/2023

R e k r u t a c j a

do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie,
na rok akademicki 
2022 - 2023

Seniorzy z Iławy i okolic!

       Społeczeństwo nasze starzeje się i dlatego niezwykle ważnym zadaniem jest zapewnienie osobom starszym godziwej i satysfakcjonującej starości. Chcesz, po przejściu na emeryturę być nadal aktywny? Zapisz się do naszego Stowarzyszenia.

       Nasi słuchacze mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Poprzez ustawiczne kształcenie poznasz nowy, ciekawy i zarazem pełen wyzwań świat. Uzyskana wiedza i nowe umiejętności pozwolą Ci śmielej poruszać się w coraz silniej zinformatyzowanym świecie, brać czynny udział w życiu społecznym oraz budować swój autorytet pośród rodziny, wnuków i przyjaciół.

Serdecznie zapraszamy! W Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku w Iławie możesz uczestniczyć miedzy innymi w zajęciach:

  • Co tygodniowych wykładach z różnych dziedzin
  • Informatyki i obsługi komputera
  • Nauki języków obcych
  • Ćwiczeniach rehabilitacyjnych na sali i na basenie
  • Sekcji czytelniczej
  • Saloniku Poetyckiego – „żywe słowo”
  • Grupy teatralnej ARLEKIN
  • Chóru VIVAT
  • Sekcji brydżowej

Organizujemy także wyjazdy do teatrów, filharmonii, opery oraz na wycieczki krajoznawcze i wypoczynkowe w górach i nad morzem.

Zapisy przed cotygodniowymi wykładami w czwartki od godziny 1530, począwszy od dnia 6 października 2022 r.

Do pobrania: Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie


Zarząd SUIIIW w Iławie