Loading…

Plan pracy SU III W w Iławie na m-c listopad 2021 r.

wyklady

 

 

Plan pracy SU III W w Iławie na m-c listopad 2021 r.
Termin Temat Prowadzący

4 listopad

godz. 16:00 

Spadkobranie-powinowactwo i pokrewieństwo

Radca Prawny

Marek Duchowski

11 listopad

Wolne --------

18 listopad

godz. 16:00

Jak nasi przodkowie walczyli ze swymi chorobami?

Uniewersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Humunistyczny Olsztyn

dr hab. Iwona Maciejewska

25 listopad

godz. 16:00

Samorząd w Iławie po 1945 roku.

Pasjonat Ziemi Iławskiej

Michał Młotek

       Zarząd SU III W