Loading…

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu SUTW w Iławie za rok 2016

sprawozdanie

     Zarząd Stowarzyszenia realizował cele i zadania zgodnie ze Statutem oraz potrzebami członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku. W ubiegłym roku, do końca marca Zarząd pracował w składzie:

  • Andrzej Sufranek – prezes
  • Agata Nastaj – v-ce prezes
  • Irena Iwasiów – sekretarz
  • Irena Sokołowska – skarbnik
  • Renata Szulowska – członek Zarządu.

W ciągu całego roku Zarząd odbył 14 posiedzeń podejmując 20 uchwał. Działalność merytoryczna odbywa się poprzez cotygodniowe wykłady oraz prace w sekcjach.

Odbyły się 22 wykłady o różnej tematyce. Były wykłady o tematyce zdrowego trybu życia, chorób wieku starczego, historycznej, przyrodniczej, literackiej, prawnej oraz społecznej. Wykłady przeprowadzone były nieodpłatnie. Wykładowcom w ramach podziękowania wręczaliśmy wiązanki kwiatów, a od grudnia przyjęliśmy zasadę nagradzania wykładowców upominkami wykonywanymi przez sekcję rękodzieła artystycznego.

Na początku 2015 roku Stowarzyszenie liczyło 223 członków, a stan na koniec roku wyniósł 251 członków.

      Rok ubiegły był dla Stowarzyszenia rokiem jubileuszowym ponieważ obchodziliśmy 10-lecie naszej działalności. Z tej okazji odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem iławskich władz samorządowych miasta, powiatu i gminy. Na tej uroczystości zaprezentowaliśmy też pracę Stowarzyszenia w formie wystaw zdjęć z imprez i wycieczek, twórczość rękodzielniczą, malarską, a także pokaz wideo o naszej pracy. Na uroczystą inaugurację zaprosiliśmy też osoby, które tworzyły Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia z 10-letnim stażem oraz osoby, które Stowarzyszenie tworzyły zostały uhonorowane pisemnymi podziękowaniami.

W Stowarzyszeniu w ubiegłym roku działały stale następujące sekcje:

- chór VIVAT - grupa teatralna ARLEKIN

- sekcja „żywego słowa”

- sekcja rękodzieła artystycznego

- sekcja czytelnicza

- nauka pracy na komputerze – 4 grupy

- nauka języka angielskiego – 3 grupy

- nauka języka niemieckiego – 1 grupa

- gimnastyka rehabilitacyjna – 4 grupy

- gimnastyka ogólna – 1 grupy

- rehabilitacja na basenie i nauka pływania – 3 grupy

- sekcja gier planszowych.

     Wszystkie sekcje i grupy zainteresowań mają zajęcia raz w tygodniu. Chór, grupa teatralna oraz sekcja „żywego słowa” prezentują swoją działalność również poza Stowarzyszeniem, występując dla mieszkańców Iławy i okolic.

     Chór VIVAT koncertował w roku ubiegłym na Przeglądzie Twórczosci UTW w Elblągu, zajmując tam I-e miejsce, w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie, V Przeglądzie Chórów UTW na III Festiwalu Kolęd w Olsztynie. Na tym festiwalu chór VIVAT zajął II miejsce. Chór występował też na uroczystej inauguracji roku akademickiego, dla koła emerytów ZNP, dla naszych słuchaczy podczas prezentacji w Gimnazjum nr 1 i dla młodzieży ze szkoły muzycznej. W chórze śpiewa 31 osób.

     Grupa teatralna ARLEKIN wystąpiła na Festiwalu Teatrów i Kabaretów UTW w Wydminach, prezentując spektakl „Swaty”. Grupa teatralna opracowała nowy spektakl wg scenariusza p. Teresy Goerges w reżyserii p. Moniki Kaźmierczyk pt. ”Ogniska czar”. Jego premiera odbyła się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. Grupa wystąpiła też gościnnie ze sztuką „Swaty” w Domu Kultury w Wąbrzeźnie na zaproszenie tamtejszego UTW. Teatr Arlekin występował też w Szkole Podstawowej w Lasecznie prezentując „Balladynę w krzywym zwierciadle”, a w świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie zaprezentowano „Swaty”. Grupa teatralna liczy 12 osób.