Loading…

Ogłoszenie o warunkach naboru do Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie w roku 2015

    Osoba ubiegająca się o wstąpienie do naszego Stowarzyszenia powinna:

 1. Pobrać z naszej strony internetowej lub od Prezesa albo Sekretarza Zarządu, Kartę zgłoszenia.
 2. Wypełnić i podpisać czytelnie Kartę zgłoszenia.
 3. Wpłacić na nasz rachunek bankowy (widnieje na stronie) lub Skarbnikowi wpisowe i opłatę semestralną – razem 70,00 zł.
 4. Potwierdzić u Skarbnika na Karcie zgłoszenia dokonanie w/w opłat.
 5. Oddać Kartę zgłoszenia Prezesowi Stowarzyszenia.

Rachunek bankowy Stowarzyszenia:

BGŻ Iława – 94 2030 0045 1110 0000 0234 0090

Pobierz Kartę zgłoszenia do Stowarzyszenia UTW w Iławie (pdf)

Rozpoczęcie roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w czwartek, 1 października o godzinie 16-ej w auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18. Od godziny 15.30 w holu uczelni będą obecni członkowie Zarządu i osoby przyjmujące zapisy na różne nasze działalności. Zapisy do poszczególnych sekcji prowadzić będą:

 1. V-ce prezes Zarządu Agata Nastaj – nauka języków obcych, nauka obsługi komputera;
 2. Sekretarz Zarządu Irena Iwasiów – gimnastyka rehabilitacyjna i ruchowa, rękodzieło artystyczne, sekcja czytelnicza;
 3. Członek Zarządu Renata Szulowska – nauka pływania i rehabilitacja na basenie, ćwiczenia na siłowni;
 4. Barbara Sufranek – chór uniwersytecki;
 5. Teresa Goerges – teatr uniwersytecki;
 6. Danuta Telej – sekcja żywego słowa.

Zajęcia nauki języków, gimnastyka rehabilitacyjna, nauka pływania i rehabilitacja na basenie oraz siłownia, są odpłatne w zależności od aktualnych cen i ilości osób w grupach.

Członkowie chóru i teatru płacą na potrzeby działalności sekcji po 5 zł. miesięcznie, a „żywe słowo” będzie płaciło po 2 zł. miesięcznie.

Nauka obsługi komputerów i rękodzieło będzie płatne po 1 zł za pojedyncze zajęcie.

Dotychczas funkcjonujące grupy w poszczególnych działalnościach zachowują dotychczasowy skład, a osoby nowo wstępujące wchodzą na wolne miejsca lub tworzą nową grupę jeżeli będzie taka możliwość.

Dni i godziny zajęć poszczególnych sekcji podamy po rozpoczęciu roku akademickiego. Cotygodniowe wykłady będą nadal w czwartki o godzinie 16-ej, a od godziny 15.30 można będzie załatwiać sprawy organizacyjne oraz będą ogłoszenia o organizowanych imprezach, wyjazdach.

Plan wykładów będzie podany na inauguracji roku akademickiego.

Zarząd Stowarzyszenia

Pobierz Kartę zgłoszenia do Stowarzyszenia UTW w Iławie (pdf)

Uwaga! Wszystkich członków prosimy o korzystanie z możliwości wpłaty opłat semestralnych bezpośrednio na nasz rachunek bankowy.

Z a p r a s z a m y