Loading…

Komisja Rewizyjna

Na walnym zebraniu sprawozdawczo–wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie została powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

 

- Marianna Kępka - Przewodnicząca

- Irena Sokołowska - Członek Komisji

- Zbigniew Ząbecki - Członek Komisji