Loading…

Komisja Rewizyjna

Na walnym zebraniu sprawozdawczo–wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie została powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

 

- Irena Sokołowska - Przewodnicząca

- Jadwiga Daniszewska - Członek Komisji

- Teresa Grabkowska - Członek Komisji