Loading…

Poznajemy twórców regionalnych

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 15 maja 2017 roku do 30 października 2017 roku będzie realizowane zadanie publiczne - wspierane finansowo przez Urząd Gminy w Iławie

Poznajemy twórców regionalnych

W programie przewidziano:

  1. Opracowanie scenariusza pt. Dziedzictwem złączeni.
  2. Przeprowadzenie 2 warsztatów dla sekcji Żywe słowo.
  3. Prezentacja opracowanego scenariusza dla mieszkańców Gminy Iława i słuchaczy UTW (w miesiącach wrzesień, październik oraz listopad).

Zarząd UTW