Loading…

Sprawozdanie z realizacji zadania wspieranego przez Urząd Gminy - 2018

gardzien 2018 01sm

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego w drodze wsparcia finansowego przez Urząd Gminy w Iławie.

Rodzaj zadania publicznego:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania:

Integracja oraz aktywizacja intelektualna i fizyczna seniorów - piknik połączony z grami i zabawami na świeżym powietrzu.

Termin realizacji: 24.05.2018 r.

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie dnia 24.05.2018 roku realizowało zadanie publiczne wspierane częściowo przez Urząd Gminy w Iławie.

Głównym celem w realizacji zadania była poprawa wizerunku osoby starszej w społeczeństwie, nawiązywanie kontaktu wśród członków Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku oraz pozostałych osób, które przestały być aktywne zawodowo. Wspólna zabawa miała na celu zmniejszyć izolację społeczną, postępującą przedwcześnie niesprawność, poprawić współpracę w środowisku Seniorów.

Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie pikniku integracyjnego w Gardzieniu. Pogoda nam dopisała. Tego pogodnego dnia słońce zaświeciło również w sercach wszystkich uczestników. W wielu osobach na nowo odrodził się młody duch pełen energii i siły życia. Wspólna zabawa i biesiada zbliżyła do siebie słuchaczy naszego Uniwersytetu.

Odpowiedzialny za realizację zadania:

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Iławie

 

  • gardzien_2018_01