Loading…

Wyjazd do opery NOVA w Bydgoszczy

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia informuje słuchaczy, że w miesiącu wrześniu, tj. 27.09.2015 roku wyjeżdżamy do

opery N O V A w Bydgoszczy

na spektakl

NABUCCO – Giuseppe Verdiego

Osoby które zapisały się proszone są o dokonanie dopłaty do wpłaconej zaliczki, jednocześnie potwierdzą swoje uczestnictwo w wyjeździe. Ostateczny termin potwierdzenia do 20 września 2015 roku.

Całkowity koszt wyniesie 61.00 zł.

Informacji o wyjeździe z równoczesnym przyjęciem dopłaty przyjmuje: Urszula Ziemińska (tel. 89 6482667 lub 603 320 718).

Wyjazd z Iławy w dniu 27 września 2015 roku (niedziela) o godz. 14.00 – zgodnie z planem:

1. Starostwo Powiatowe - godz. 14.00;

2. przystanek autobusowy przy ulicy Niepodległości (strona prawa) - godz. 14.10.

Zarząd

nabucco plakat