Loading…

Ogłoszenie o spektaklach

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje oraz przypomina o wyjazdach do :

I. Filharmonii Warminsko-Mazurskiej w Olsztynie na:

1. Noworoczny Koncert Wiedeński (sobota) - 29.01.2022 r.

· Bilety w cenie 130,00 zł. (+ koszty transportu i ubezpieczenia)

 • Dofinansowanie dla słuchaczy UTW 20,00 zł.
 • Rozpoczęcie spektaklu godz. 2000.
 • Wyjazd godz.1730. Przystanki wg wcześniejszych uzgodnień.
 • Proszę posiadać przy sobie Unijny Certyfikat COVID w celu okazania przy wejściu do teatru.

Uwaga: Zapisy tylko w przypadku rezygnacji osób z listy.

2. "Koncert 10 Tenorów"(czwartek) - 17.03.2022 r.

· Bilety w cenie 130,00 zł. (+ koszty transportu i ubezpieczenia)

 • Dofinansowanie dla słuchaczy UTW 20,00 zł.
 • Rozpoczęcie spektaklu godz. 1900.
 • Zapisy z równoczesną wpłatą do 10.02. 2022 roku

3. Polski Balet Królewski- Jezioro Łabędzie” (wtorek) - 05.04.2022 r.

· Bilety w cenie 130,00 zł. (+ koszty transportu i ubezpieczenia)

 • Dofinansowanie dla słuchaczy UTW 20,00 zł.
 • Rozpoczęcie spektaklu godz. 1900.
 • Zapisy z równoczesną wpłatą do 24.02.2022 roku

II. Teatru muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni na:

4. Musical „Skrzypek na dachu” (czwartek) 26.05.2022 r.

· Bilety w cenie 110 zł. (+ koszty transportu i ubezpieczenia)

· Rozpoczęcie spektaklu o godzinie 1900.

 • Zapisy z równoczesną wpłatą do 10.03.2022 roku .

Zapisy przyjmuje kol. Urszula Ziemińska tel. 603 320 718

Zarząd Stowarzyszenia

Iława, 03.01.2022 r.