Loading…

Plan pracy SU III W w Iławie na maj 2023 r.

Plan pracy SU III W w Iławie na maj 2023 r.
Termin Temat Prowadzący
4 maja
godz. 16.00
aula SWPW
Śniadania obywatelskie Edyta Kocyła-Pawłowska
11 maja
godz. 16.00
aula SWPW
Wiek XX - wojny światowe, a Polska Seweryn Szczepański
18 maja
godz. 16.00
aula SWPW
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
w Iławiew latach 1946 - 1956
Michał Młotek
25 maja
godz. 16.00
aula SWPW
C H O R W A C J A Bartosz Kluba
  Zarząd SU III W