Loading…

Plan pracy SU III W w Iławie na m-c październik 2022 r

Plan pracy SU III W w Iławie na październik 2022 r.
Termin Temat Prowadzący
6 paździenika
godz. 16.00
aula SWPW        
Inauguracja roku akademickiego 2022-2023. Wykład inauguracyjny wykładowcy
z Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku.
Występy chóru VIVAT i młodzieży z PSM.
 Zarząd SU III W
13 pażdziernika
godz. 16.00
aula SWPW    
Bezpieczeństwo ludzi starszych Komenda Powiatowa Policji w Iławie
20 pażdziernika
godz. 16.00
aula SWPW
Kuszenie śmierci - opowieść o upadku i ponownym narodzeniu Lech Dyblik - aktor
27 pażdziernika  godz. 16.00
aula SWPW
Walne zebranie Stowarzyszenia - uzupełniajace wyboru do Zarządu. Zarząd SU III W
       Zarząd SU III W