Loading…

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

I N F O R M A C J A

     Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie organizuje w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) zabawę z okazji zakończenia roku akademickiego w Domu Weselnym „VENUS” (ul. Broniewskiego 4).

  • Koszt od słuchacza - 25 zł + 30 zł  - dopłata z UTW.
  • Koszt od osoby towarzyszącej – 55 zł.
  • Rozpoczęcie o godz. 17.30.
  • Zakończenie o godz. 1.00.

Wpłaty przyjmuje - Pani Danuta Telej do dnia 7 czerwca 2018 roku.

Uwaga: Osoby, które nie dokonają opłaty semestralnej pokrywają 100% kosztów zabawy.

 

Zarząd Stowarzyszenia