Loading…

Wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU w Iławie

organizuje wyjazd:

 

Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

16 listopada 2019 r. (sobota)

Polski Związek Chórów i Orkiestr  - „W RYTMIE MONIUSZKI”.

w programie Stanisław Moniuszko – arie i pieśni (wybrane)

Koszt biletu - bilet w cenie 30,00 zł plus koszt transportu od 15,00 do 21,00 zł,

w zależności od ilości chętnych.

 

Zapisy i wpłaty przyjmuje p. Urszula Ziemińska.

tel. 603 320 718.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY UTW

Sprawa jest pilna: termin zgłoszenia do końca września 2019r. Wpłata początek października.

Zarząd