Loading…

Teatr Muzyczny - widowisko: Rewia Jubileuszowa

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie organizuje wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni

w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) na widowisko:

Rewia Jubileuszowa

Koszt: 65,00 zł.

Wpłaty i zapisy do 15 października 2017 roku.

Transport i ubezpieczenie - około 30,00 zł - w terminie późniejszym.

 

Organizator – Urszula Ziemińska, tel. 603 320 718

teatr gdynia