Loading…

Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2023/2024

INFORMACJA

 

Zarząd UTW Iława zaprasza członków i osoby wyrażające chęć przystąpienia do naszego Stowarzyszenia na uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2023/2024, które to odbędzie się w auli Włodkowica przy ul Kościuszki18 5 października o godzinie 16. UTW zaprasza członków i osoby chętne do przystąpienia do nas na coczwartkowe wykłady stacjonarne do auli Włodkowica na godzinę 16  oraz zachęca do pracy w sekcjach tematycznych.
 
Proponujemy Państwu następujące zajęcia:
-sport
-zajęcia basenowe
-yoga na matach
-yoga na  krzesełkach
-zajęcia odpłatne
-kultura
-Sekcja  Żywego  Słowa
-Teatr Arlekin 
-chór
-klub  książki
-sekcja malarska
-sekcja brydżowa
-sekcja bilardowa
-nauka języka angielskiego (grupy w zależności od stopnia)
 
Zarząd UTW podaje do wiadomości - wpisowe na UTW wynosi 50 zł, a opłata semestralna 40 zł.
Zapraszamy wszystkich do aktywnego brania udziału w zajęciach i wyjazdach do teatrów, filharmonii oraz wypoczynkowo-krajoznawczych.