Loading…

OGŁOSZENIE wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni 21.10.2022r

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku

organizuje wyjazd do

Teatru Muzycznego w Gdyni

Im. Baduszkowej

w dniu 21.10.2022r. /piątek

 

na widowisko muzyczne - “ SOMETHING ROTTEN”

Bilet ulowy I miejsce - 130,00 zł. – bilet

Wpłaty i zapisy przyjmuje do 31.07.2022r

W czwartki przed wykładem.

Urszula Ziemińska - tel: 607 320 718

Zarząd Stowarzyszenia

w imieniu kol. Urszuli Ziemińskiej