Loading…

OGŁOSZENIE wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie 8.10.2022r

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW organizuje dnia 24.11.2022 r. /czwartek/ wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie na widowisko

„Pod Dachami Paryża”

bilety wstępu w cenie 135,00 zł.

Zapisy i wpłaty przyjmuje Urszula Ziemińska tel. 603 320 718.

W dniu 8.10.2022 (sobota) planowany jest wyjazd do Teatru Muzycznego do Gdyni na musical „LALKA” .

Cena biletu 110,00 zł

Zapisy z jednoczesną wpłatą przyjmuje kol. Urszula Ziemińska do końca czerwca 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia

w imieniu kol. Urszuli Ziemińskiej