Loading…

Ogłoszenie piknik Gardzień 2021

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III  WIEKU

 W  IŁAWIE

organizuje w dniu 21 października 2021r. -  czwartek

Prezentację kulturalną Grupy Teatralnej  „Arlekin”  połączoną z piknikiem integracyjnym w miejscowości Gardzień

w Gospodarstwie Agroturystycznym „Andrzejówka”

Koszt od słuchacza - 40 zł. + 30 zł. dopłata z UTW.

Spotkanie uczestników na przystanku autobusowym przy:

                 -  Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 1330

               -  Szkole Podstawowej nr 1o godz. 1335

Przewidywany powrót do Iławy autokarem około godz. 2000

      Wpłaty przyjmuje - Pani Danuta Telej oraz Elżbieta Kowalczyk

• dnia 4.X.2021 r. przed inauguracją roku od godz. 15:00 do godz 15:40
• dnia 7.X.2021 r. o godz. 10:00 do godz. 11:00 w holu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica

 

Uwaga: Osoby, które nie dokonały opłaty semestralnej 2020/2021 pokrywają 100 % kosztów.

„Spotkanie jest realizowane w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez wójta Gminy Iława”.