Loading…

Ogłoszenie o wyjazdach do teatru i filharmonii

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU w Iławie

organizuje wyjazd:

 

1. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

23 listopada 2019 r. (sobota, godz. 19.00)

Jarosław Iwaszkiewicz - Panny z Wilka

Koszt biletu: 27.00 zł + transport i ubezpieczenie - razem 45.00 zł. Cena biletu dla osób z kartą seniora warmińsko-mazurską.

Emeryci i renciści: ulgowy bilet do teatru 40.00 zł + pozostałe koszty - razem 58.00 zł.

Zapisy z równoczesną wpłatą do 31 października 2019 roku.

 

2. Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek, godz. 19.00)

Gala Sylwestrowa

koszt biletu: 180,00 zł (transport + ubezpieczenie płatne w transporcie koszt uzależniony od ilości uczestników).

        Sprawa jest pilna: zapisy z równoczesną wpłatą do 17 października 2019 roku.

 

Zapisy i wpłaty przyjmuje p. Urszula Ziemińska.

tel. 603 320 718.

 

Zarząd