Loading…

Informacja o wpłatach semestralnych za II semestr

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET  III  WIEKU  W  IŁAWIE

informuje, iż

wpłatę semestralną w kwocie 35,00 zł. za II semestr należy wpłacać bezpośrednio na  konto 

Stowarzyszenia Uniwersytet   III   Wieku, 14-200 Iława, ul. Kościuszki 18  

nr   konta 94 2030 0045 1110 0000 0234 0090

W tytule wpłat wpisując: opłata za II semestr 2020/2021 r.

podając  imię i nazwisko wpłacającego.

Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2021 r.

                                                                   Zarząd SU III W