Loading…

Dzień Kobiet 2022 r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU W IŁAWIE

w dniu 8 marca 2022 r.- wtorek o godz. 1400

zaprasza słuchaczy UTW na Dzień Kobiet do Karczmy „Łabędź”

Koszt od osoby 55,00 zł. + 45,00 zł. dopłata z UTW

Wpłaty przyjmuje Pani Elżbieta Kowalczyk

w dniach 10, 17 i 24 luty 2022 r.

Od dnia 24 lutego nie dokonujemy ewentualnych zwrotów wpłaconej gotówki.

Spotkanie uczestników i wyjazd autokarem odbędzie się spod:

· Przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 1330

· Przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 1 o godz. 1335

Przewidywany powrót do Iławy autokarem około godz. 2000.

UWAGA:

Osoby, które nie dokonały opłaty semestralnej pokrywają 100 % kosztów

Zarząd Stowarzyszenia

Uniwersytet III Wieku w Iławie